OFRE

Flygtninge

4,5 millioner

Enker

1-2 millioner

Forældreløse børn

5 millioner

Døde

1 million