Ofrene nægtet Geneve Konvention nødhjælp


Ofrene er efterladt uden grundlæggende nødvendigheder, iflg. CNN og Irakisk TV, og mange af dem lever derfor ved lossepladser og af at samle skrot. Metallet er ofte forurenet med stærkt skadelige stoffer og giver dem helbredsproblemer. Desuden forsvinder et stort antal af børnene, UNHCR havde i 2009 næsten 100.000 børn af internt fordrevne registreret som forsvundne. De to landes regeringer har ikke penge til at sørge for ofrene, dels pga. den omfattende ødelæggelse af landene, dels pga. dårlig betaling for olien grundet unfair kontrakter. Koalitionen har pligt til at sørge for alle fornødenheder for de forældreløse, iflg. Genève Konventionen, artikel 50, samt for grundlæggende nødvendigheder for de andre ofre, iflg. art. 55, 56, 59.


Løkke-regeringen mente, iflg. svar fra Udenrigsministeriet, ikke at de har pligt til at overholde Genève Konventionen i den henseende, da de ikke mener at have været en besættelsesmagt på noget tidspunkt. Definition af besættelse, iflg. det amerikanske forsvarsministeriums ordbog: "Occupation: 

A condition in which territory is under the effective control of a foreign armed force". Dvs. situationen i Irak og Afghanistan i perioden fra invasionen af Irak og Afghanistan og til de to lande igen fik egne regeringer.


Du kan skrive under på en opfordring til medierne om at informere koalitionslandenes befolkninger om problemet. Du kan også finde de danske politikeres mailadresser og tlf.nr. nederst på siden.

 De politiske partiers standpunkt


 21. juni 2013. Mail til de danske politiske partier:


 

Kære [partileder],

 

Jeg vil gerne bede om [politisk partis] standpunkt på den siddende regerings overtrædelse af Geneve Konventionen i forhold til krigsofrene i Irak og Afghanistan.

 

Geneve Konventionen (IV, 1949) artikel 50, 55, 56 og 59 giver en (tidligere) besættelsesmagt pligt til at sørge for grundlæggende nødvendigheder for ofrene, samt al forsørgelse af de forældreløse børn.

 

USAs forsvarsministerium definerer "besættelse" som: "A condition in which territory is under the effective control of a foreign armed force". (Deres ordbog definerer ikke "besættelsesmagt"). Dvs. situationen i Irak og Afghanistan i tiden mellem invasionen og til de fik egne regeringer igen.

 

Krigsofrene lever ofte ved lossepladser, og af at samle skrot. Metallet på pladserne er ofte er alvorligt forurenet og indsamling af det resulterer i helbredsproblemer.

 

UNHCR har desuden registreret næsten 100.000 børn af internt fordrevne som forsvundne. Menneskehandel er den tredje mest lukrative form for organiseret kriminalitet, iflg. FN, hvilket gør at international eftersøgning haster.


Venligst se kilder nedenfor. 

Kilder:

Global Research, Feb. 3, 2009, Iraq’s Shocking Human Toll

CNN, Feb 19, 2013, IN FOCUS: Iraq's children living in garbage dumps

Daily News, July 20, 2013, U.S. military turns Iraq into a toxic dump of oil drums and acid cans

Global Research, Nov. 29, 2010, Enforced Disappearance: The Missing Persons of Iraq

Geneva Convention (IV, 1949) on Civilians Rights

US Dept. of Defense Dictionary of Military and Associated Terms (2005)

Mails fra de politiske partier

 

UPDATE 6. april 2014:  Stadig intet meningsfuldt svar fra nogen af partierne:Statsministeren:
12.08.2013:

På vegne af statsministeren vil jeg takke for din henvendelse af 21. juli 2013, som statsministeren har bedt mig besvare. Da din henvendelse vedrører forhold, der hører under Udenrigsministeriets ansvars-område, er din henvendelse videresendt dertil.

Intet yderligere modtaget.  01.09.2013

Stadig intet svar.  06.04.2014


 

De Radikale:

06.08.2013:

 

Mange tak for din henvendelse til økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager. Vi har oversendt din henvendelse til Radikale Venstre på Christiansborg med henblik på eventuel videre foranstaltning.

Intet yderligere modtaget.  01.09.2013

Stadig intet svar.  06.04.2014Venstre:

Stadig intet svar.  06.04.2014Konservative:

Stadig intet svar.  06.04.2014Socialistisk Folkeparti:

Stadig intet svar.  06.04.2014Enhedslisten:

21.07.2013: 

Tak for din henvendelse til Enhedslisten. Vi læser alle mails, og er glade for kommentarer og forslag. Vi har travlt så der kan forekomme lange svartider og vi kan desværre ikke nå at svare alle personligt på alle mails.


18.08.2013 (svar på påmindelse): 

Tak for din henvendelse til Enhedslisten. Vi læser alle mails, og er glade for kommentarer og forslag. Vi har travlt så der kan forekomme lange svartider og vi kan desværre ikke nå at svare alle personligt på alle mails.


Intet yderligere modtaget.  01.09.2013

Stadig intet svar.  06.04.2014 

Dansk Folkeparti:

20.08.2013:

 

Jeg takker for din henvendelse. Dansk Folkeparti har ingen grund til at antage, at Regeringen overtræder Geneve Konventionen.

 

Med venlig hilsen
Søren Espersen


20.08.2013:

Kære Søren Espersen,

Venligst mail mig grundlaget for din antagelse, dvs. oversigten over hvordan koalitionen sørger for samtlige krigsofre.20.08.2013:

Dansk Folkeparti har, når det gælder dansk overholdelse af Geneve Konventionen, fuld tillid til regeringen, og har i øvrigt ingen grund til at antage at hverken den nuværende regering eller den forrige regering overtræder eller har overtrådt Geneve Konventionen.

Ud over dette har jeg ikke yderligere kommentarer…


Med venlig hilsen

Søren Espersen20.08.2013:

Kære Søren Espersen,


Jeg bad om grundlaget - dvs. dokumenterne - som Dansk Folkeparti bygger antagelsen om overholdelse af Geneve Konventionen på.


De dokumenter, der giver en oversigt over antal af flygtninge, interne som eksterne, forældreløse,  mennesker uden indkomst som følge krigshandlingerne, samt en oversigt over hvordan de er forsørget af koalitionen.

Venligst undlad politiker-retorik, folk er ikke helt uoplyste. Du skriver at I ikke har nogen årsag til at tro at regeringen undlader at overholde Geneve Konventionen: Skyldes det at I har undladt at checke dokumentationen for det, eller bygger jeres overbevisning på grundigt check af denne? I det tilfælde vil jeg, som skrevet, gerne bede om en kopi af denne dokumentation.22.08.2013:

Tak for endnu en mail. Jeg ønsker ikke at fremkomme med yderligere i forhold til det, som jeg har tilsendt dig.

Alt godt


Med venlig hilsen

Søren Espersen
Partiledernes mail og tlf


Fuld liste over Folketingets medlemmers mails, tlf, og adresser.


Lars Løkke Rasmussen (V)
Ministertlf.: +45 3392 3300

E-mail adresse: 
stm@stm.dk


Mette Frederiksen (S)
Solbrinken 1, 2750 Ballerup
Tlf. i Folketinget: +45 3337 4030
E-mail adresse: mette.frederiksen@ft.dk

Morten Østergaard (RV)

Oxford Have 19, 2300 København S
Tlf. i Folketinget: +45 3337 4719
E-mail adresse: morten.ostergaard@ft.dk


Kristian Thulesen Dahl (DF), Folketinget, Christiansborg, 1240 København K. 
Tlf. i Folketinget: +45 3337 5102

E-mail adresse: 
dfanbf@ft.dk


Søren Pape Poulsen (KF)

Tlf. i Folketinget: +45 3337 4205
E-mail adresse: soren.pape.poulsen@ft.dk


Pia Olsen Dyhr (SF),
Tlf. i Folketinget: +45 3337 4426
E-mail adresse: pia.olsen.dyhr@ft.dk


Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Folketinget, Christiansborg, 1240 København K.
Tlf. i Folketinget: +45 3337 5002

E-mail adresse: 
johanne.schmidt-nielsen@ft.dk


Uffe Elbæk (ALT)

Alhambravej 22, 2. tv., 1826 Frederiksberg C
Tlf. i Folketinget: +45 3337 5721
Mobil: +45 6162 5078
E-mail adresse: uffe.elbaek@ft.dk


Anders Samuelsen (LA)

Tlf. i Folketinget: +45 3337 4904
E-mail adresse: anders.samuelsen@ft.dk