Løkke kan ikke lovligt være statsminister


GRUNDLOVENS § 30

Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet* for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget.

*) Straffet, eller burde have være det for tilstået kriminalitet

 

Løkkes lovovertrædelser


IRAK 

De Forenede Nationers Pagt (1945)

Artikel 2, stk. 4 forbyder angreb på andre lande

Artikel 51 tillader selvforsvar mod begået angreb. Iflg. Bush, havde Irak intet med 9/11 at gøre

Artikel 39 Kun FNs Sikkerhedsråd kan give mandat til krig på grundlag af vurdering. Koalitionen fik et nej.


FORÆLDRELØSE FRA KRIGENE

Geneve Konventionen om Beskyttelse af Civile Personer i Krigstid, kap. 7

Artikel 24 Pligt til at sørge for at få forældreløse under 15 år ud af krigszone 

Artikel 50 Pligt til at sørge for forældreløse i alle henseender, inkl. undervisning

Artikel 55, 56 og 59 Pligt til at sørge for nødhjælp til resten af ofrene


Se desuden Krig-,Ofre- og Lov-siderne for Løkkes forbrydelser.