Regering og Folketings lovovertrædelser, inkompetence og forklaringer  • Se Stat-siden for hvorfor Løkke ikke lovligt kan være statsminister
  • Se Ofre-siden for dokumentation for at de forældreløse fra Irak og Afghanistan krigene er efterladt uden nødhjælp i strid med Geneve Konventionen (IV) 1949, og læs forklaringerne fra politikerne
  • Se Krig-siden for politikernes kriminelle forsømmelighed, der har forårsaget 20% af tabene blandt tropperne i Afghanistan
  • Se Lov-siden for politikernes eksperimenter på danske børn